اخبار

خانهاخبار

بوستان به مذاق ایتالیایی ها خوش آمد...

ایتالیا

1398/09/11

هفته گذشته سامانه برنامه ریزی بوستان رکورد فعالیت های برون مرزی خود را شکست و خود را به ده ها دانشگاه ایتالیایی معرفی کرد که یکی از مهمترین انها دانشگاه روما تره میباشد .این دانشگاه، یک دانشگاه تحقیقاتی دولتی است که در سال 1992 توسط وزارتخانه آموزش عمومی، و به درخواست چندین پروفسور دانشگاه ساپینزا، به عنوان سومین دانشگاه دولتی شهر رم، تاسیس شد. دانشگاه شامل 8 دانشکده و 12 دپارتمان، 35،338 دانشجو و 1370 پرسنل خدماتی و آموزشی می شود. در حال حاضر، این دانشگاه در 54 رشته کارشناسی، 75 رشته کارشناسی ارشد، 16 دوره با مجوز و 5 رشته دکترا به کار آموزش مشغول است. از نظر بزرگی، این دانشگاه، دومین در شهر رم بوده و یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی کشور ایتالیا می باشد.

حال شرکت دپنا توانسته افتخار ورود به این دانشگاه را  همراه با سامانه بوستان نصیب خود کند و نیز شمه ای از نبوغ واستعداد جوانان ایرانی را بر انها عرضه نماید .

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

شرکت دانش بنیان درایت پویان نسل آفتاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است.
تماس با دپنا